Tietosuojaseloste

Tietosuojaperiaatteet ja fyysinen tietosuoja

Oulun Helmiauto kunnioittaa jokaisen asiakkaan oikeutta yksityisyyteen ja huolehdimme kaikesta meille annetusta tiedosta erittäin huolellisesti. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat taltioidaan Oulun Helmiauton toimitiloissa.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja myyjän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Henkilötietojasi vastaanottavat: – yrityksemme eli liikkenharjoitaja – mahdollinen rahoittaja eli SVEA Ekonomi – tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme – tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme. Säilytämme henkilötietojasi kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan ja käytetyn ajoneuvojen kauppasopimuksia toimitiloissa seitsemän vuoden ajan. Sinulla on seuraavat oikeudet: – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot – oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi”, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tiedon käsittely- ja säilytysperusteet

Oulun Helmiauton käsittelemän tiedon peruste on asiakkuussuhde ja ostettu ajoneuvo.

Kaikkea taltioitua tietoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Luovutamme henkilötietoja rahoitus- ja kirjanpitoalalla toimiville yhteistyökumppaneillemme esim. rahoituspäätöksen tekoa varten.

Asiakasrekisterin sisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero ja osoitetiedot sekä sähköpostiosoite. Tiedot tallentuvat järjestelmään tilauksen toimittamista ja varmistamista varten eikä tietoja käytetä muuhun tarkoitukseen. Ajoneuvon osto katsotaan suostumuksen antamiseksi tietojen käsittelyyn.

Omien tietojen tarkastaminen

Omat henkilötiedot voi tarkastaa Oulun Helmiauton asiakasrekisteristä yrityksen toimitiloissa täyttämällä kirjallisen tietopyyntölomakkeen ja todentamalla henkilöllisyytensä.

Tietoja ei siirretä eteenpäin ilman siirtoperustetta

Oulun Helmiauto ei luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille ilman viranomaisvelvoitetta.

Oulun Helmiauton tietosuojavastaava

Aarni Mäkinen, liikkeenharjoittaja, myynti@oulunhelmiauto.fi, 0400 877 748